Inštitut za upravno pravo se ukvarja predvsem s pravnimi projekti na področju zakonodaje v okviru katerih je za Vlado RS pripravil Zakon o upravnem sporu, Zakon o računskem sodišču in Zakon o visokem šolstvu. Poleg tega izvaja številne pravne ekspertize na področju energetike, izobrževanja, zdravstvene dejavnosti, varstva okolja in drugih.

"" Ljubljana
Komenskega 36
Tel. +386 41 745 742
Fax +386 1 434 7727
Email: gorazd.trpin@pf.uni-lj.si

(Zolpidem)

Dodaj odgovor