Projektni partner (PP) št. 1

Italijanska unija je društvo pripadnikov italijanske majšine v Sloveniji, ki ščiti, promovira in valorizira narodno, kulturno in jezikovno identiteto italijanske manjšine z namenom ohranjanja in spodbujanja odnosov z Italijansko narodno skupnostjo na Hrvaškem in z Italijo. Italijanska unija sodeluje že vrsto let na področju čezmejnega sodelovanja v sklopu projektov, ki so financirani s skladov EU, kot prijavitelj ali partner, zahvaljujoč tudi pisarni za evropsko projektiranje (Pisarna »Europa«).

"" Koper
Kidričeva ul. 35,
Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
Fax. +386 (0)5 63 11 224
Email: unione.it.cap@siol.net

www.unione-italiana.hr

Dodaj odgovor