Društvo slovensko gledališče / Slovenian Theatre Association
Glasbena matica / Slovenian Music Centre
Inštitut za slovensko kulturo / Institute for Slovenian Culture
Kinoatelje Film Association
Kmečka zveza / Association of Farmers
KRUT – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje / KRUT – Culture, Sports and Welfare Club
Kulturni dom Gorica / Gorizia’s Cultural Centre
Kulturno društvo Ivan Trinko / Ivan Trinko Cultural Association
Kulturno društvo za umetnost KONS / KONS Art Association
Narodna in študijska knjižnica / Slovenian National Library of Studies
Sklad Mitja Čuk / Mitja Čuk Foundation
Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič / Simon Gregorčič Slovenian Residence House
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Slovenian Research Institute
Slovenski taborniki v Italiji – Rod modrega vala
Slovensko deželno gospodarsko združenje / Slovenian Regional Economic Union (SDGZ-URES)
Slovensko planinsko društvo Gorica / Gorizia’s Slovenian Alpine Association (SPDG)
Slovensko planinsko društvo Trst / Trieste’s Slovenian Alpine Association (SPDT)
Zadružni center za socialno dejavnost / Cooperative Center for Social Activities
Zavod za slovensko izobraževanje / Institute for Slovenian Education
Združenje slovenski dijaški dom Srečko Kosovel / Srečko Kosovel Slovenian Residence House Association
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji / Union of Slovenian Sports Associations in Italy (ZSŠDI)
Zveza slovenskih izseljencev Furlanije Julijske krajine – Slovenci po svetu / Union of Slovenian emigrants of the Friuli Venezia Giulia region – Slovenes in the World
Zveza slovenskih kulturnih društev / Union of Slovenian Cultural Associations (ZSKD)