Društvo slovensko gledališče / Associazione Teatro Sloveno
Glasbena matica / Centro Musicale Sloveno
Inštitut za slovensko kulturo / Istituto per la Cultura Slovena
Kinoatelje
Kmečka zveza / Associazione Agricoltori
KRUT - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje / Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali KRUT
Kulturni dom Gorica / Casa di Cultura di Gorizia
Kulturno društvo Ivan Trinko / Circolo di Cultura 'Ivan Trinko'
Kulturno društvo za umetnost KONS / Associazione per l'arte KONS
Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi
Sklad Associazione Mitja Čuk
Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič / Casa dello Studente Sloveno 'Simon Gregorčič'
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Istituto di Ricerche Sloveno
Slovenski taborniki v Italiji - Rod modrega vala / Taborniki sloveni in Italia - Rod modrega vala
Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES)
Slovensko planinsko društvo Gorica (SPDG) / Associazione Alpina Slovena Gorizia
Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT) / Associazione Alpina Slovena Trieste
Zadružni center za socialno dejavnost / Centro Cooperativo di Attività Sociali
Zavod za slovensko izobraževanje / Istituto per l'istruzione slovena
Združenje slovenski dijaški dom / Associazione Casa dello Studente Sloveno 'Srečko Kosovel'
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) / Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia
Zveza slovenskih izseljencev Furlanije Julijske krajine - Slovenci po svetu / Unione degli Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia
Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) / Unione dei Circoli Culturali Sloveni