Nastopajoči
Priznanje SKGZ-SSO Igorju Pisonu je prevzela Breda Pahor
Publika
Nastopajoči
Podelitev priznanja SKGZ-SSO Dezideriju Švari
Priznanje SKGZ-SSO Hilariju Lavrenčiču
Nastopajoči
Slavnostni govornik Sandro Quaglia