Trst, 29.12.2009 - Tiskovna konferenca SKGZ ob zaključku leta
Ljubljana, 21.12.2009 - Srečanje z ministrom RS za Slovence v zamejstvu Boštjanom Žekšem
Nova Gorica, 22.12.2009 - Srečanje z županom Mirkom Brulcem
Gorica, 22.12.2009 - Sprejem za profesorja Albina Sirka, 90-letnika
Trst, 23.12.2009 - Sprejem za svetovne in evropske prvake
Trst, 23.12.2009 - Srečanje s predstavniki Agrarne skupnosti
Trst, 01.12.2009 - Srečanje z deželnim odbornikom Robertom Molinarom
Trst, 03.12.2009 - Srečanje s predlagatelji Kraške občine
Trst, 11.12.2009 - Podelitev priznanja SKGZ Dariu Zuppinu
Špeter, 18.12.2009 - Srečanje vodstev SKGZ-SSO
Trst, 18.12.2009 - Javno soočanje z novinarji rubrike Klop
Gropada, 18.11.2009 - Srečanje z mladimi
Gorica, 20.11.2009 - Debatni večer: Zidovi še padajo
Trst, 20.11.2009 - Srečanje s pokrajinskim tajnikom CGIL Adrianom Sincovichem
Gorica, 26.11.2009 - Goriški lok: Nova Gorica v bližnji bodočnosti
Trst, 30.11.2009 - Srečanje z ministroma RS Boštjanom Žekšem in Majdo Širca
Trst, 28.10.2009 - Polaganje vencev ob 1. novembru
Gorica, 10.11.2009 - Seja vodstev SKGZ-SSO
Špeter, 12.11.2009 - Predstavitev knjige Jožeta Šušmelja Trpko sosedstvo
Gorica, 13.11.2009 - Sestanek SKGZ-SSO
Gorica, 13.11.2009 - Javno srečanje z županom Ettorem Romolijem
Ljubljana, 09.10.2009 - Tiskovna konferenca
rst, 14.10.2009 - Seja Pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško
Čedad, 26.10.2009 - Srečanje z županom Attiliom Vugo
Špeter, 26.10.2009 - Seja Deželnega sveta SKGZ
Trst, 27.10.2009 - Srečanje v Slovenskem klubu
Trst, 06.10.2009 - Sestanek skupnega predstavništva
Ljubljana, 15.09.2009 - Srečanje z ministrom RS za Slovence v zamejstvu Boštjanom Žekšem
Čedad, 17.09.2009 - Seja Pokrajinskega sveta za Videmsko SKGZ
Trst, 22.09.2009 - Srečanje s predstavniki sindikata CGIL
rst, 02.10.2009 - Srečanje s konzulko RS Vlasto Valenčič Pelikan
Gorica, 20.07.2009 - Sprejem za župane
Trst, 23.07.2009 - Srečanje s slovenskimi izseljenci
Trst, 30.07.2009 - Tiskovna konferenca pokrajinskih vodstev SKGZ-SSO
Trst, 25.08.2009 - Predaja ženinove noše za kraško ohcet
Gorica, 08.09.2009 - Srečanje s slovenskimi župani na Goriškem
Gorica, 03.07.2009 - Sestanek vodstev SKGZ-SSO
Trst, 13.07.2009 - Srečanje o tržaškem občinskem regulacijskem načrtu
Trst, 14.07.2009 - Predstavitev Gospodarskega foruma
Ljubljana, 16.07.2009 - Srečanje Gospodarski forum - Vlada RS
Ljubljana, 16.07.2009 - Soočenje z ministrom RS za Slovence v zamejstvu Boštjanom Žekšem
Ljubljana, 29.06.2009 - Seja Sveta za Slovence v zamejstvu
Trst, 02.07.2009 - Pokrajinski svet za Tržaško SKGZ
Gorica, 12.06.2009 - Predstavitev knjige Jožeta Šušmelja Trpko sosedstvo
Gorica, 13.06.2009 - Tiskovna konferenca pokrajinskega vodstva SKGZ
Sovodnje ob Soči, 22.06.2009 - Seja Deželnega sveta SKGZ
Trst, 13.05.2009 - Srečanje s kandidatoma za Evropski parlament
Trst, 15.05.2009 - Predstavitev Deželnega kongresa SKGZ
Trst, 21.05.2009 - Predstavitev knjige Jožeta Šušmelja Trpko sosedstvo
Gorica, 04.06.2009 - Srečanje z Igorjem Kocijančičem
Gorica, 04.06.2009 - Srečanje z Deboro Serracchiani
Trst, 27.04.2009 - Pokrajinski kongres SKGZ za Tržaško
rst, 06.05.2009 - Slovenski klub: SKGZ in manjšina v očeh medijev
Doberdob, 06.05.2009 - Pokrajinski kongres SKGZ za Goriško
Čedad, 07.05.2009 - Pokrajinski kongres SKGZ za Videmsko
Ljubljana, 11.05.2009 - Predstavitev Deželnega kongresa SKGZ
Trst, 17.04.2009 - Srečanje z ministrom RS za Slovence v zamejstvu Boštjanom Žekšem
Gorica, 18.04.2009 - Srečanje s predstavniki KD Tržič in Jadro
Briščiki, 23.04.2009 - Seja Pokrajinskega sveta za Tržaško
Trst, 07.04.2009 - Srečanje ustanovnih članov SDZPI
Gorica, 08.04.2009 - Srečanje s predstavniki Severne lige
Gorica, 16.03.2009 - Srečanje s predstavniki Društva upokojencev
Trst, 23.03.2009 - Srečanje z ravnatelji slovenskih višjih srednjih šol
Gorica, 25.03.2009 - Goriški lok: Lega Nazionale in Slovenci
Trst, 30.03.2009 - Srečanje z vodstvom SDGZ
Trst, 03.04.2009 - Večer z evropskim poslancem Aureliom Jurijem
Ljubljana, 23.02.2009 - Srečanje z zunanjim ministrom RS Samuelom Žbogarjem
Trst, 23.02.2009 - Srečanje z vodstvom Narodne in študijske knjižnice
Gorica, 27.02.2009 - Jelko Kacin gost večera Širitev EU na Balkan
Trst, 02.03.2009 - Seja Deželnega sveta SKGZ
Gorica, 05.03.2009 - Srečanje z vodstvom Kmečke zveze
Gorica, 23.01.2009 - Goriški lok: Kaj pa Programska konferenca?
Gorica, 26.01.2009 - Srečanje s pokrajinskim vodstvom Forza Italia
Gorica, 18.02.2009 - Srečanje z deželnim svetnikom Giorgiom Brandolinom
Gorica, 19.02.2009 - Srečanje: Dve Gorici, ena vizija?
Gorica, 22.01.2009 - Srečanje s predstavniki Slovenske skupnosti
Trst, 15.01.2009 - Srečanje z vodstvom Glasbene matice
Trst, 15.01.2009 - Srečanje s predstavniki Mavrične levice
Nova Gorica, 16.01.2009 - Srečanje Slovenske manjšinske koordinacije
Trst, 19.01.2009 - Seja Izvršnega odbora SKGZ
Gorica, 20.01.2009 - Srečanje z javnimi upravitelji