Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je po naročilu SKGZ izvedel v letu 2009 anketo med članstvom. Z anketo je želela SKGZ preveriti stopnjo strinjanja z nekaterimi možnimi razvojnimi strategijami, učinkovitost njenega delovanja in stopnjo soglašanja z nekaterimi reformnimi predlogi. Raziskovalci so s pomočjo tablic slučajnostnih številk sestavili anketno skupino 400 anketiranih, ustrezno porazdeljenih glede na spol in pokrajino bivanja.